Profil

Společnost DESIGN CIS, s.r.o. poskytuje od roku 1995 poradenské a servisní služby a řešení v oblasti informačních a komunikačních technologií s profesní orientací především do oblasti průmyslového sektoru malého a středního podnikání, veřejného sektoru, vzdělávacích institucí a sektoru služeb.
 
 V oblasti informačních a komunikačních technologií zajišťuje svým klientům funkcionalitu, provozuschopnost a rozvoj ICT na bázi servisních smluv SLA, dálkového supportu klíčových serverů, správy SW aplikací a personálního outsourcingu. Společnost poskytuje svým klientům konzultace, návrhy, projekce a  implementace v oblasti datových počítačových sítí, dodávek výpočetní techniky, serverových a tiskových řešení a dále zakázkových SW aplikací.
 
V rámci poradenských aktivit se soustřeďuje především na Management Consulting, audity bezpečnosti a efektivnosti implementací a provozu ICT, zpracování a rozvoj podnikatelských analýz, výzkumů a strategií ve výrobních procesech, a dále v obchodních a marketingových činnostech v sektoru MSP. Společnost poskytuje poradenské služby převážně v oblasti investičních, rozvojových a inovačních projektů, vzdělávání, projektů konkurenceschopnosti, spolupráce a podpory vědy a výzkumu.
 
Po dobu své působnosti se opírá o zkušenosti vlastních projektových a servisních týmů a dále úzce spolupracuje s renomovanými partnery, se kterými má uzavřeny partnerské dohody. Tuto formu spolupráce považuje za klíčovou k dosažení maximální přidané hodnoty poskytovaných služeb, řešení a dlouhodobého zhodnocení vložených investic svých zákazníků.