Poslání

Veškeré podnikatelské aktivity DESIGN CIS, s.r.o. jsou směrovány a koordinovány s cílem dosáhnout maximálního uspokojení stávajících a potenciálních klientů, a to vždy v souladu s platnými zákony, morálním kodexem a  pravidly hospodářské soutěže České republiky a Evropské Unie, tj. v odpovídající profesionální úrovni a kvalitě, s ohledem na efektivní využití lidských, materiálových a finančních zdrojů společnosti.
 
Společnost usiluje o navazování dlouhodobých partnerských vztahů se stávajícími i potenciálními klienty, neboť si je vědoma,  že jen takto může naplnit očekávání a uspokojení jejich potřeb s ohledem na současnost i perspektivu dalšího rozvoje.
 
Nezbytnou součástí činnosti je trvalý systém zvyšování  odbornosti, kvality a komunikace s klienty. Výsledným efektem takto navazované spolupráce bývá nejen spokojený a vracející se klient, ale rovněž klient, který věří jejím lidem, produktům a službám. Maximální uspokojování přání klientů se tak stává nejvýznamnější motivací pro rozvoj společnosti, a to nejen v současné době, ale zejména v následujícím období.