Tenký klient

Je forma bezdiskové pracovní stanice, která není výkonově nijak zatížena, může mít menší velikost než běžná pracovní stanice, nižší energetickou náročnost a zpravidla i nižší cenu nákupu a provozu. Všechny na ní zobrazované aplikace a služby jsou spouštěny a spravovány na vzdáleném terminálovém serveru nebo farmě několika terminálových serverů. Přenesením veškeré provozní zátěže z tenkých klientů na terminálové servery docílíme zjednodušení administrace a údržby systému, snížíme náklady na údržbu koncových stanic a lépe využijeme výhod síťového provozu aplikací a databází a dosáhneme jednotného centrálního uložení dat a tím i snadnější možnosti zálohování všech těchto dat včetně jejich plnohodnotného zabezpečení.

Z pohledu uživatele se nic nemění oproti klasické pracovní stanici (počítači). Stejný monitor (LCD), stejná myš a klávesnice, stejné grafické prostředí, které je na bezdiskovou stanici (tenkého klienta) přenášeno jako samostatná pracovní plocha pro každého uživatele terminálového serveru. Tato pracovní plocha je uživateli přístupná z kteréhokoliv místa počítačové sítě zpravidla v tom stavu, v jakém ji zanechal při svém posledním přihlášení.

VÝHODY:

 • Nové verze programů nebo jejich upgrade jsou instalovány pouze jednou na straně serverů a není nutný žádný zásah na klientských stanicích.
 • Vyšší bezpečnost dat (na stanici nejsou žádná data, odpadá zde hrozba poškození nebo odcizení).
 • Uživatelé nemohou instalovat na stanici žádný vlastní SW.
 • Lze zcela zabránit uživatelům kopírování dat na jakákoliv výměnná média.
 • Nižší servisní náklady (stanice neobsahují žádné točivé elementy náchylné k poškození).
 • Nižší provozní náklady a nízká hlučnost.
 • Výrazně delší životnost (provoz aplikací není závislý na výkonu HW stanice).
 • Minimální čas odstávky při poruše (stačí pouze výměna stanice, není nutné převádět data).
 • Upgrade nebo posílení HW se provádí pouze na straně serverů.
 • Uživatel přistupuje z kteréhokoliv místa sítě stále ke stejné pracovní ploše, aplikacím a datům.
 • Jako tenkého klienta lze použít po úpravě i starší pracovní stanici (úspora nákladů).

NEVÝHODY:

 • Vyšší nároky na výkon serverů, vyšší pořizovací náklady na straně serverů
 • Nevhodnost pro provoz některých náročných multimediálních a grafických aplikací.
 • Vyšší nároky na kvalitu síťového připojení.
 • Nemožnost práce při výpadku sítě nebo serveru.