Konsolidace a virualizace

Konsolidace a Virtualizace představuje ICT řešení, které umožní snížení nadbytečného množství původních serverů, efektivně ne zcela využitých nebo výkonově již zastaralých, několika hostitelskými servery s virtuální infrastrukturou, které umožňují efektivněji využít výpočetní výkon vlastních fyzických serverů při zajištění vysoké dostupnosti stěžejních aplikací a které jakožto řešení celkově významně redukují celkové náklady na zajištění provozu a funkcionality ICT.

Konsolidace nabývá na významu s přibývajícím počtem serverů ve firemní infrastruktuře, který způsobuje enormní růst provozních nákladů na zajištění funkcionality a na spotřebu elektrické energie, při postupném úbytku celkové efektivnosti, využitelnosti a výkonnosti. Konsolidace těchto serverů nabízí širokou škálu možností, které umožní celkovou činnost a výpočetní výkon optimalizovat, např.:

  • maximalizace využití hardwaru serveru
  • snížení provozních nákladů
  • zjednodušení správy serverů

Virtualizací dosáhneme efektivní sdílení hardwarovových zdrojů serveru - procesor, operační paměť, diskový prostor, mezi více instancemi tzv. virtuálními stroji, přičemž každý takový stroj běží nad svým vlastním virtuálním procesorem, má vlastní virtuální paměť a virtuální diskový prostor. Virtuální stroj má tedy přiděleny své virtuální zdroje a lze na něj instalovat operační systém a provozovat pod ním všechny běžné aplikace. Virtualizace umožňuje:

  • oddělení virtuálních strojů, tzn.provoz více operačních systémů na jednom fyzickém serveru
  • izolaci virtuálních strojů na fyzické úrovni, kontrolu přidělených zdrojů pro garantovaný běh aplikací
  • zapouzdření virtuálních strojů v jednom souboru, který lze snadno přenášet, kopírovat a zálohovat
  • hardwarovou nezávislost virtuálního stroje na použitých prostředcích fyzického serveru

Konsolidací a virtualizací dosáhneme podstatného snížení nákladů na provoz ICT v důsledku snížení fyzického počtu serverů, automatizace instalací nových serverů ze šablon, snadné přenositelnosti mezi hardwarovými platformami a vyzužití účinných nástrojů pro centralizovanou správu.