Varovné systémy

Jedná se o GSM komunikátory v podstatě jakožto univerzální zařízení, které umožňuje na dálku prostřednictvím libovolné GSM mobilní sítě na základě vnějšího podnětu (sepnutí interního okruhu, externího čidla, SMS zprávy...) spouštět předem definované akce (SMS, GSM volání) nebo ovládat různá zařízení (prostřednictvím spínacích relé).

Všechny funkce zařízení lze jednoduše konfigurovat buď pomocí počítače připojeného ke komunikátoru (nemusí být ale připojen trvale) nebo vzdáleně, prostřednictvím SMS zpráv z mobilního telefonu.

Typová řešení

  • Sledování výkyvů, změn a odchylek od nastavených parametrů v prostorách vyžadujících jejich neměnnost (serverovny, klimatizované místnosti, kotelny, atd.).

    Na základě průběžného vyhodnocování stavu sledovaných veličin je možné hlídat mezní provozní stavy vybraného prostoru. Například v místnosti serverovny lze sledovat na několika místech teplotu, dále pak napětí v silovém okruhu a polohu vstupních dveří nebo dveří rozvaděče. V případě porušení mezního stavu dojde k odeslání varovných SMS zpráv nebo prozvonění na neomezený počet předem definovaných čísel. Mezní stavy lze samozřejmě definovat v neomezeném počtu od nezávažných až po kritické.

  • Rozesílání předem definovaných SMS zpráv vybraným osobám na základě zabezpečené příchozí SMS zprávy, volání z definovaného telefonu nebo vnějšího impulsu.

    Na základě jedné příchozí SMS zprávy, volání z vybraného telefonu nebo sepnutí požadovaného el.okruhu je možno automaticky hromadně odeslat předem definovanou SMS zprávu neomezenému počtu příjemců. Např.odesílání varovných SMS o sepnutí sirény jednotkám dobrovolných hasičů, varování občanů před krizovými stavy atd.

  • Přeposílání doručené SMS zprávy vybraným osobám na základě zabezpečené příchozí SMS zprávy.

    Na základě jedné příchozí SMS zprávy je možno automaticky hromadně odeslat právě tuto SMS zprávu neomezenému počtu příjemců. Např.přeposílání varovných SMS o popisu události jednotkám dobrovolných hasičů.