Tisková řešení a služby

Nově implementovaná tisková řešení ukazují, že správnou analýzou a následnou optimalizací tiskových procesů lze dosáhnout více jak 30% úsporu nákladů na tiskové úlohy, což je v dnešní době cílem každé prosperující společnosti.

U uživatelů však stále ještě přetrvává názor, že mají tiskového prostředí plně pod kontrolou. Následně provedená analýza ve většině připadů často prokáže opak.

Faktory ovlivňující tiskové náklady

 • různorodost typů a výrobců strojů a jejich vhodné rozmístění
 • vybavení a technické parametry strojů
 • požadavky na kvalitu výstupů, rychlost tisku, objemy tisků
 • ceny tiskových medií, spotřebního materiálu a ND, logistika
 • spolehlivost a optimální využití parametrů strojů
 • znalosti uživatelů
 • spolehlivost, záruky a technická podpora
 • celkový systém správy dokumentu DMS

Naše společnost je Vám proto schopna poskytnout kompletní tiskové řešení:

 • provedení analýzy tiskového prostředí včetně návrhu optimalizace prostředí
 • prodej, pronájem nebo zapůjčení a instalaci zařízení (tiskáren, kopírek, MFS)
 • implementaci systémů zabezpečení a správy zařízení
 • servis, údržbu, monitoring a vyhodnocování provozu systémů sledování tisků
 • outsourcing tiskových a kopírovacích služeb (např.platby za stránku, atd.)

Příklady jednotlivých systémů zabezpečení a správy zařízení :

Zabezpečený tisk - umožňující tisk soukromých dokumentů na základě jejich identifikace uživatelem. Zabezpečený tisk je využíván v provozu, kde jsou sdílena zařízení, případně se vytváří dokumenty diskrétního obsahu, a kde je bezpečnost jedním z klíčových zájmů. Zabezpečeným tiskem lze tak předejít náhodnému zachycení či záměrnému odcizení důvěrných informací.

Dokument Management - je nasazován v rámci sjednocování, organizace, správy a výběru informací z podpůrných, respektive finálních výtisků. Systém DMS tak podchycuje sledování, vyhledávání a správu dokumentů, které zefektivňují uspořádání informací a jejich snadné, účelné a operativní využití.

System Management - umožňuje uživateli sledovat a kontrolovat síťová zařízení z blízkých či vzdálených stanovišť. Správce ICT tak může vzdáleně instalovat jednotlivá zařízení, odstraňovat vzniklé poruchy nebo konfigurovat tiskové prostředí z libovolného místa. Řešení správy systému se vyplatí především v rozsáhlejších počítačových sítí, kde je velmi obtížná manuální správa.

Monitoring tiskového řešení - sleduje tiskové výstupy síťových zařízení připojených přes tiskové servery a síťových zařízení, na která uživatelé tisknou přímo nebo lokálně připojenou tiskárnou. Instalace nepředstavuje zvýšené nároky na HW na straně uživatele, neboť potřebné SW aplikace jsou dodávány buď jako služba (smluvní monitoring) nebo formou trvalého užívání (nákup SW licencí).