IP kamerové systémy

Jsou běžně používaným prvkem při ochraně nemovitostí a majetku, monitorování klíčových objektů a prostorů v přijatelné obrazové kvalitě a za dostupnou cenu. Odpadá u nich nutnost dodatečné realizace slaboproudých a silnoproudých rozvodů, stačí pouze zapojení do stávající počítačové sítě.

Výhody IP kamerového systému

 • Možnost využití stávajících počítačových rozvodů v objektu.
 • Možnost přenosu signálu i ze vzdálených lokalit po optické nebo bezdrátové síti.
 • Není nutno řešit silové napájení v místě umístění kamery.
 • Případná možnost obousměrné hlasové komunikace se sledovaným místem (mikrofon, reproduktor).
 • Možnost sledování obrazu i záznamu přes WEB prohlížeč z libovolného místa v počítačové síti.
 • Možnost sledování obrazu i záznamu přes WEB prohlížeč z kteréhokoliv místa přes síť internet.
 • Možnost vzdálené administrace kamer i celého systému přes sÍť internet.
 • Nižší celková pořizovací cena než u standardních kamerových systému.

Příklady využití IP kamerového systému

 • Trvalé sledování vybraných prostorů bez provádění záznamu - nutná obsluha.
 • Trvalé sledování vybraných prostorů se záznamem - bez obsluhy, vyhodnocení na základě časové osy.
 • Sledování vybraných prostorů v definovaných časových intervalech nebo na základě detekce pohybu.

Možnosti reálného nasazení

 • Školy - ochrana majetku před krádeží a vandalismem, bezpečnost dětí, sledování pohybu cizích osob.
 • Firmy - ochrana majetku v kancelářích, provozech a prostorách s velkým pohybem lidí.
 • Výroba - dohled nad technologickými procesy.
 • Ubytovny - sledování pohybu osob ve společných prostorách, zajištění bezpečnosti a majetku hostů.
 • Prodejny - ochrana zboží, střežení objektu, skladových prostor, vnitřních a venkovních ploch.