Informační portály

INFORMAČNÍ PORTÁL - DIGITALNÍ ARCHÍV

Informační portál je ve své podstatě součást celého systému řešení digitalizace, ukládání a sdílení informací (digitální archív) a je postaven na webovém přístupu (odpadá instalace klienta) tj. veškeré informace jsou dostupné přes libovolný webový prohlížeč.

  • Prvním pilířem

    tohoto systému je definice grafického uživatelského rozhraní, jehož prostřednictvím je zajištěno zobrazování elektronických dokumentů a informací z datového úložiště a taktéž zajišťující vkládání a manipulaci s těmito informacemi.

  • Druhým pilířem

    je způsob převodu papírové dokumentace do elektronické podoby a vytěžování důležitých informací od automatického až po manuální způsob a současné uložení těchto dokumentů do centrálního datového úložiště.

  • Třetím pilířem

    je zajištění řízeného přístupu a vzájemného sdílení důležitých informací v rámci společnosti ve strukturované i ve volné podobě. Ne méně důležitou vlastností je určitá volnost uživatelského přizpůsobení portálu ze strany uživatele (klientské nastavení).

Informační postál je postaven na platformě Microsoft SharePoint zahrnující ucelenou platformu nástrojů pro práci s dokumenty, poskytující pokročilou funkcionalitu pro správu související infrastruktury, bezpečné ukládání dat a informací. Jelikož se jedná se o otevřené řešení, je možné implementovat i hotová řešení pro řešení podnikových procesů při práci s dokumenty na stejné platformě.