Digitalizace dat

Digitalizace a elektronická archivace dokumentů je přechod od klasické „papírové“ podoby dokumentů do elektronické verze. Přináší značné výhody jak z interního tak i konkurenčního hlediska. Digitální archiv a řízení toku dokumentů (tzv. workflow) poskytuje rychlý, jasný a strukturovaný přehled při práci s dokumenty, s garanci výrazného snížení celkových nákladů na administrativu.

Hlavní výhody nasazení

 • Výrazné zjednodušení a zefektivnění práce s dokumenty
 • Okamžitá dostupnost, dohledatelnost a snadná kategorizace
 • Stálá čitelnost dokumentů
 • Možnosti zobrazení dokumentu v různých kontextech
 • Snadná rozšiřitelnost funkčnosti systému formou modulů
 • Snadná integrace do stávající IS/ICT struktury organizace
 • Integrované OCR a Fulltext vyhledávání v dokumentech
 • Prvním krok k systémům správy dokumentů (workflow, DMS)
 • Úspora nákladů na archivaci, tisk a kopírování

Naše řešení

 • Zmapování všech typů dokumentů, které jsou v organizaci používány
 • Návrh optimalizace prostředí s digitalizací papírových dokumentů
 • Návrh nového a efektivního systému práce s elektronickými dokumenty
 • Návrh bezpečného uložení dokumentů – zálohování elektronických dat
 • Zprovoznění systému digitalizace a vytěžování fyzických dokumentů
 • Implementace systému vyhledávání a práce s digitálním archívem
 • Napojení digitálního archívu na stávající IS/ICT (CRM/ERP)