Datové sítě

Provádíme návrh, projekci a vlastní realizaci datových sítí s využitím strukturovaných, optických a mikrovlnných technologií s cílem zajistit výkonné a bezpečné datové propojení objektů uvnitř i vně organizace, včetně vzdálených pracovišť a poboček.

Použité technologie

  • Strukturované kabeláže Cat.5, Cat.6
  • Optické kabeláže MM 50/125 a SM 9/125
  • Mikrovlnné spoje v pásmu 5GHz

Typová řešení

  • Propojení veškerého počítačového vybavení klienta strukturovanou datovou sítí (pasivní i aktivní části).
  • Propojení objektů klienta pomocí optických páteřních rozvodů (pasivní i aktivní části).
  • Připojení vzdálených obtížně dostupných objektů klienta pomocí mikrovlnných spojů.
  • Modernizace a případné opravy stávajících strukturovaných datových rozvodů.
  • Analýza stavající topologie datové sítě a návrh její optimalizace
  • Analýza stávajících aktivních prvků a návrh jejich obměny s cílem zvýšení výkonnosti datové sítě.
  • Implementace softwarového vybavení pro managment a optimalizaci datových přenosů.