Projekty financované EU

Společnost DESIGN CIS, s.r.o. se zaměřuje převážně na opatření ze SF-EU, která jsou cílena do investičních, rozvojových a inovačních aktivit klientů především z řad podnikatelských subjektů (MSP) tak, aby kromě poradenských služeb v oblasti dotačních prostředků, mohla poskytovat odborně zaměřené služby klientům, se kterými již nějakou dobu spolupracuje a zná jejich problematiku. Jsme plně přesvědčeni, že tento zúžený záběr v tak široké problematice SF může poskytnout klientovi individuelní přístup a zkušenosti z obdobné, dříve již řešené problematiky.

OPPI – Inovace, Rozvoj, ICT, EkoEnergie, Školící střediska, Marketing, Poradenství, Klastry

 • Kubíček VHS, s.r.o.Rozšíření využití IS při inovaci stávajících výrobků
 • Grantech, s.r.o.KPSV - Klastr přesného strojírenství Vysočina
 • DOLS, a.s.Rozšíření stávající ICT do výroby a logistiky
 • Metra Šumperk, s.r.o.Inovace stávajícího IS do vnitropodnikových procesů
 • TopTeramo, s.r.o.Úspora energie
 • STS Šumperk, a.s.Mycí samosběrací nástavba na komunikace
 • DOLS, a.s., ŠumperkPořízení nové práškové lakovací linky
 • Rovs s.r.o., RožnovVybudování moderního školícího střediska v Brně
 • DOLS, a.s., ŠumperkVybudování moderního firemního školícího střediska
 • Dřevopar, s.r.o.Úspora energie vybudováním nové kotelny na biomasu

Analýzy a audity, Management Consulting, odborné poradenské služby

 • MPO PrahaČinnost výkonné agentury a Asistenta VA SOP Průmysl
 • Grantech, s.r.o. M.B.Facilitace klastrové iniciativy – Klastr přesného strojírenství
 • MŠMT PrahaExterní hodnocení Školních vzdělávacích programů VOŠ
 • VOŠ a SPŠ ŠumperkPrůřezový audit bezpečnosti informačního systému školy
 • DOLS, a.s., ŠumperkKoordinace procesu výběru dodavatele nové IS/ICT
 • CzechInvest PrahaExterní hodnocení projektů OPPI – Inovace, Rozvoj, ICT
 • Fortex-AGS, a.s. ŠpkKoordinace a zajištění procesu Interního SW auditu
 • DOLS, a.s., ŠumperkKoordinace procesu výběru dodavatele lakovací linky
 • MŠMT PrahaExterní hodnocení projektů – Regionální VaV centra
 • Metra Šumperk, s.r.o.Koordinace výběru IS/ICT a implementačního procesu

OPPP, SROP –Investiční projekty pro podnikatelské subjekty v období 2002 - 2006

 • Sulko, s.r.o., ZábřehPřístavba a rozšíření výrobní haly plastových oken
 • Fortex-AGS, a.s.Implementace komplexního informačního systému
 • Novatronic, s.r.o.Rozšíření nových technologií v nábytkovém průmyslu
 • Pars nova a.s.Vybudování vzdělávacího a školícího střediska
 • OTEX Bludov, s.r.o.Pořízení neefektivně využívané nemovitosti
 • OTEX Bludov, s.r.o.Technologické vybavení provozovny
 • ZLKL s.r.o., LošticeVýstavba výrobní haly
 • ZLKL s.r.o., LošticeRozšíření výrobní technologie pro zajištění výroby
 • Vinbra, s.r.o.Pořízení nového vysekávacího CNC lisu
 • DOLS, a.s., ŠumperkProgresivní technologie výroby kovových dílů

SROP, OPRLZ, ROP – Investiční, rozvojové a vzdělávací projekty v období 2003 - 2009

 • Obec Bušín a LeštinaVybavení úřadů ICT a bezdrátové připojení k internetu
 • SOŠ a SOU ŠumperkMateriální a technologické vybavení centra vzdělávání
 • Mikroregion ŽulovskoZpřístupnění internetu pro širokou veřejnost mikroregionu
 • Obec Lipová LázněZavedení vysokorychlostního internetu v obci
 • Penzion GÓL, LoučnáVybudování Relax centra penzionu Gól
 • Penzion Fialka, V. L.Vybudování penzionu Fialka ve Velkých Losinách
 • Gymnázium UničovTvorba vzdělávacích programů pro výuku
 • SOŠ a SOU ŠumperkCentralizace výuky a rozšíření odborných dílen
 • Obec BernarticeCentrum volnočasových aktivit v obci Bernartice
 • Golf Slapy, s.r.o.Multifunkční sportovní, kulturní, společenské centrum

Za dobu poskytování poradenských služeb jsme zpracovali více než 140 projektů v celkovém objemu téměř 850 milionů korun a srovnatelné množství projektů jsme posuzovali z pozice externího hodnotitele. Celková hodnota dotace námi zpracovaných projektů, která byla převedena na účet našich klientů činila téměř 300 milionů korun, přičemž naše úspěšnost podaných projektů se pohybuje v rozmezí 80 – 85 % v závislosti na typu programu.